بازاریابی یکپارچه چیست و چه نقشی در توسعه بازار خواهد داشت.

بازاریابی یکپارچه چیست و چه نقشی در توسعه بازار خواهد داشت. راه حل بازاریابی حرفه ای در گرو درک نیازهای واقعی مشتریان و برآورد کردن این نیازها است. به گونه ای ، بهتر از آنچه رقبا انجام می دهند. بازاریابی…

تعریف رضایت مشتری و وظائف بازاریاب

تعریف رضایت مشتری و وظائف بازاریاب در این بخش خواهیم دید رضایت مشتری در سودآوری شرکت نقش تعیین کننده ای دارد و مدیر بازاریابی وظبفه دارد برنامه ریزی های لازم را در خصوص این مساله مهم انجام دهد تعریف رضایت…

تعریف مدیریت بازاریابی چیست و در سازمان ها چه کارکردی دارد

تعریف مدیریت بازاریابی چیست و در سازمان ها چه کارکردی دارد سال هاست علم بازاریابی در حال توسعه و تغییرات گسترده می باشد و همراه با آن علوم مرتبط با مدیریت بازاریابی نیز رشد پیدا کرده است.   تعریف مدیریت…

نقدی بر اکوسیستم نوآوری در اصفهان

خبر آی‌سی‌تی – نقدی بر اکوسیستم نوآوری در اصفهان و بررسی فضای کسب و کار اصفهان به قلم مهدی گمرکی اکوسیستم تعریفی بسیار قدیمی دارد نزدیک به هشت دهه پیش یک گیاه شناس انگلیسی به نام روی کلافام این واژه…