نقدی بر اکوسیستم نوآوری در اصفهان

نقدی بر اکوسیستم نوآوری در اصفهان اکوسیستم نوآوری در اصفهان از مشکلات جدی رنج می برد. این نوشتار این مشکلات را مورد بررسی داده است. خبر آی‌سی‌تی – نقدی بر اکوسیستم نوآوری در اصفهان و بررسی فضای کسب و کار…