حفظ و افزایش سهم بازار در شرکت های اقتصادی بزرگ  چگونه محقق می شود

حفظ و افزایش سهم بازار در شرکت های اقتصادی بزرگ  چگونه محقق می شود شرکت های اقتصادی با عملکرد بالا چگونه می توانند به حفظ و افزایش سهم بازار بازار به صورت مداوم و طولانی مدت دست یابند؟ حفظ و…

برنامه ریزی استراتژیک بازار گرا راهی برای غلبه بر بازارها

برنامه ریزی استراتژیک بازار گرا راهی برای غلبه بر بازارها برنامه ریزی استراتژیک بازار گرا مهمترین اقدام برای حضور موثر در بازارهای رقابتی است. در ادامه سلسله گفتارهای مدیریت بازاریابی به این روش های تدوین برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی خواهیم…

بازاریابی از طریق کیفیت فراگیر

بازاریابی از طریق کیفیت فراگیر یکی از اصول مهم بازاریابی ارائه خدمات با کیفیت و جذب مشتری از طریق آن می باشد. بازاریابی از طریق کیفیت فراگیر یک راه اصولی برای بازاریابی می باشد که در این مورد مواردی را…

تعریف بازاریابی رابطه ای و مفاهیم آن

تعریف بازاریابی رابطه ای و مفاهیم آن تعریف بازاریابی رابطه ای و مفاهیم مربوط به آن در این بخش از سلسله مباحث مدیریت بازاریابی پرداخت خواهد شد. آنچه در بخش های قبلی مدیریت بازاریابی عنوان شد در بخش های قبلی…

برنامه جذب مشتری از طریق فایده رسانی به مشتریان

برنامه جذب مشتری از طریق فایده رسانی به مشتریان در بخش های گذشته به مدیریت بازاریابی ، تعریف رضایت مشتری ، بازاریابی یکپارچه و بازاریابی اجتماعی مواردی مطرح شد. دراین بخش به برنامه جذب مشتری می پردازیم. برنامه جذب مشتری…

بازاریابی اجتماعی چیست

بازاریابی اجتماعی چیست سال ها شرکت ها تنها به دنبال افزایش سودآوری خود از طریق افزایش رضایت مشتریان بوده اند. اما آیا تنها سود آوری کافی است .؟ بازاریابی اجتماعی چیست ؟ چگونه می توان از طریق بازاریابی اجتماعی سطح…

بازاریابی یکپارچه چیست و چه نقشی در توسعه بازار خواهد داشت.

بازاریابی یکپارچه چیست و چه نقشی در توسعه بازار خواهد داشت. راه حل بازاریابی حرفه ای در گرو درک نیازهای واقعی مشتریان و برآورد کردن این نیازها است. به گونه ای ، بهتر از آنچه رقبا انجام می دهند. بازاریابی…

تعریف رضایت مشتری و وظائف بازاریاب

تعریف رضایت مشتری و وظائف بازاریاب در این بخش خواهیم دید رضایت مشتری در سودآوری شرکت نقش تعیین کننده ای دارد و مدیر بازاریابی وظبفه دارد برنامه ریزی های لازم را در خصوص این مساله مهم انجام دهد تعریف رضایت…

تعریف مدیریت بازاریابی چیست و در سازمان ها چه کارکردی دارد

تعریف مدیریت بازاریابی چیست و در سازمان ها چه کارکردی دارد سال هاست علم بازاریابی در حال توسعه و تغییرات گسترده می باشد و همراه با آن علوم مرتبط با مدیریت بازاریابی نیز رشد پیدا کرده است.   تعریف مدیریت…

نقدی بر اکوسیستم نوآوری در اصفهان

نقدی بر اکوسیستم نوآوری در اصفهان اکوسیستم نوآوری در اصفهان از مشکلات جدی رنج می برد. این نوشتار این مشکلات را مورد بررسی داده است. خبر آی‌سی‌تی – نقدی بر اکوسیستم نوآوری در اصفهان و بررسی فضای کسب و کار…