چالش بین نسلی بازاریابی

تغییرات بین نسلی و چالش بین نسلی بازاریابی چالش بین نسلی بازاریابی چالشی است که به واسطه ورود فناوری های جدید به عرصه زندگی و کسب و کار در نسل های مختلف ایجاد شده است. نویسنده : مهدی گمرکی در…

سیستم اطلاعات بازاریابی چیست

سیستم اطلاعات بازاریابی چیست و استفاده از آن چه ضرورتی دارد؟ سیستم اطلاعات بازاریابی یا MIS یکی از ضرورتی ترین ابزارهای کمکی به مدیران بازاریابی است. این سیستم به مدیران برای طراحی و جمع آوری ،تجزیه وتحلیل و ارائه سیستماتیک…

فرآیند بازاریابی و برنامه ریزی برای آن

فرآیند بازاریابی و برنامه ریزی برای آن فرآیند بازاریابی یکی از مهمترین فرآیندهای سازمانی در سازمان های عصر جدید می باشد. بعد از تدوین خط مشی نوبت به برنامه ریزی های تفصیلی و اجرای آن ها می رسد. نشان یک…

خط مشی و اهداف کسب و کار یک گام راهبردی

خط مشی و اهداف کسب و کار یک گام راهبردی برای تدبیر و تعیین خط مشی و اهداف کسب و کار چند قدم باید برداشت. در این نوشتار در خصوص این اقدامات توضیحاتی ارائه می شود. خط مشی و اهداف…

رسم ماتریس SWOT آغاز یک برنامه استراتژیک

رسم ماتریس SWOT آغاز یک برنامه استراتژیک   مهمترین قدم برای برنامه ریزی استراتژیک رسم ماتریس SWOT می باشد.این ماتریس به ما نحوه شناسایی نقاط ضعف ، قوت ، تهدید و فرصت ها می آموزد . رسم ماتریس SWOT از…

خلق محصول جدید با هدف توسعه بازار و راه های رسیدن به آن

برنامه ریزی برای خلق محصول جدید با هدف توسعه بازار بعد از آنکه برای پروژه های جاری شرکت برنامه هایی تدوین گردید، مدیران شرکت به فکر خلق محصول جدید می افتند. چراکه با توجه به مطالب گذشته در نهایت مجبور…

آموزش تحلیل ماتریس مک کینزی یا همان ماتریس جنرال الکتریک

آموزش تحلیل ماتریس مک کینزی یا همان ماتریس جنرال الکتریک   در این نوشتار روش تحلیل ماتریس مک کینزی یا جنرال الکتریک را آموزش خواهیم داد. با توجه به مطالب گذشته ماتریس مکنزی توانایی تحلیل کسب و کار را بر…

مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک چیست و چه کاربردی دارد

مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک چیست و چه کاربردی دارد یک راه برای برنامه ریزی واحد های کسب و کار استراتژیک مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک می باشد. در این مطلب توضیحاتی در خصوص این مدل ارائه می شود. ماتریس…

خط مشی واحد های کسب و کار

خط مشی واحد های کسب و کار استراتژیک چگونه تعریف می شود بعد از شناسایی جایگاه واحد های کسب و کار استراتژیک در ماتریس رشد ، با چه روشی به تعریف خط مشی این واحد ها بپردازیم؟ واحد های کسب…

برنامه ریزی واحد های کسب وکار استراتژیک

نقش واحدهای کسب و کار استراتژیک در شرکت و روش برنامه ریزی برای آن در ادامه مباحث برنامه ریزی به نقش واحدهای کسب و کار استراتژیک و روش برنامه ریزی واحد های کسب وکار  در شرکت خواهیم پرداخت. برنامه ریزی…