مهدی گمرکی کارشناس ارشد تجارت الکترونیک و مشاور بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ

ارائه خدمات مشاوره در اصفهان.

خدمات مشاوره دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی به اصناف و کسب و کارها که قصد توسعه کسب و کار خود را دارند

خدمات مشاوره و منتورینگ به صاحبان ایده در حوزه تجارت الکترونیک ، پست و لجستیک هوشمند.

مهدی گمرکی مشاور خدمات پست و لجستیک پیشرفته

ارائه دهنده خدمات مشاوره در حوزه راه اندازی و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک .

خدمات مشاوره تجارت الکترونیک جهت ایجاد وب سایت های تجارت الکترونیک و فروشگاه های اینترنتی

خدمات مشاوره به اصناف برای راه اندازی و توسعه وب سایت های فروشگاه های اینترنتی

مشاور تجارت الکترونیک و بازاریابی

مهدی گمرکی ارائه دهنده خدمات مشاوره به تولید کنندگان در حوزه فروش محصول و استفاده از شبکه توزیع مویرگی برای توسعه فروش بنگاه های تولیدی

بخشی از سوابق اجرایی مهدی گمرکی کارشناس ارشد و مشاور تجارت الکترونیک

 • دبیر کمیسیون مشترک تجارت الکترونیک استان اصفهان
 • عضو اتاق فکر اقتصاد دیجیتال استان اصفهان
 • کارشناس مسئول تجارت الکترونیک پست استان اصفهان
 • رابط شعب مراکز نوآوری تجارت الکترونیک ،پست هوشمند و لجستیک پیشرفته اصفهان
 • عضو شورای مرکزی و دبیر اجرایی هفته تجارت الکترونیک و رویداد ملی تجارت الکترونیک اصفهان
 • مسئول دبیرخانه دائمی رویداد ملی تجارت الکترونیک اصفهان
 • کارشناس عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان
 • نویسنده و تحلیل گر در حوزه ICT
مهدی گمرکی
مشاور تجارت الکترونیک و بازاریابی

مهدی گمرکی

کارشناس ارشد و مشاور تجارت الکترونیک و دیجیتال مارکتینگ

 • مدیر بخش بازاریابی پست استان اصفهان
 • مدیر شتاب دهنده تخصصی تجارت الکترونیک ، پست و لجستیک هوشمند  تکاپ وابسته به مرکز نوآوری شرکت ملی پست
 • دبیر کمیسیون مشترک تجارت الکترونیک استان اصفهان
 • عضو اتاق فکر اقتصاد دیجیتال استان اصفهان
 • مسئول توسعه تجارت الکترونیک پست استان اصفهان
 • مسئول شعب مراکز نوآوری تجارت الکترونیک ،پست هوشمند و لجستیک پیشرفته در اصفهان
 • عضو شورای مرکزی و دبیر اجرایی  هفته تجارت الکترونیک و رویداد ملی تجارت الکترونیک اصفهان
 • عضو شورای مرکزی  رویداد هفته کسب و کار های دیجیتالی  اصفهان
 • مسئول دبیرخانه دائمی رویداد ملی تجارت الکترونیک اصفهان
 • عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان
 • مدیر بخش فناوری اطلاعات پست استان اصفهان
 • نویسنده ، منتقد و تحلیل گر در حوزه ICT 
مهدی گمرکی

برای نو شدن همیشه فرصت هست

خلاصه
Photo ofمهدی
نام
مهدی
نام خانوادگی
(گمرکی)
وب سایت
شغل
کارشناس ارشد تجارت الکترونیک و مشاور بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ
شرکت
یاراکسب
نشانی
خیابان نشاط,
اصفهان,