چالش بین نسلی بازاریابی

تغییرات بین نسلی و چالش بین نسلی بازاریابی چالش بین نسلی بازاریابی چالشی است که به واسطه ورود فناوری های جدید به عرصه زندگی و کسب و کار در نسل های مختلف ایجاد شده است. نویسنده : مهدی گمرکی در…

نقدی بر اکوسیستم نوآوری در اصفهان

نقدی بر اکوسیستم نوآوری در اصفهان اکوسیستم نوآوری در اصفهان از مشکلات جدی رنج می برد. این نوشتار این مشکلات را مورد بررسی داده است. خبر آی‌سی‌تی – نقدی بر اکوسیستم نوآوری در اصفهان و بررسی فضای کسب و کار…