بازاریابی از طریق کیفیت فراگیر

بازاریابی از طریق کیفیت فراگیر

بازاریابی از طریق کیفیت فراگیر

یکی از اصول مهم بازاریابی ارائه خدمات با کیفیت و جذب مشتری از طریق آن می باشد. بازاریابی از طریق کیفیت فراگیر یک راه اصولی برای بازاریابی می باشد که در این مورد مواردی را مطرح خواهیم کرد.

در بخش های قبلی در خصوص تعریف مدیریت بازاریابی مطالبی را مطرح کردیم. و به بیان 8 حالت مختلف که بر تقاضا تاثیر می گذارد پرداختیم.

به تفاوت بازاریابی و فروشندگی اشاره کردیم و بیان شد که ” مفهوم فروشندگی از درون به بیرون توجه دارد اما بازاریابی از بیرون به درون ”

خصوصیت سازمان هایی که با رویکرد بازارایابی مدیریت می شوند بیان گردید.

در ادامه مباحث توضیحات مفصلی در خصوص بازاریابی اجتماعی ارائه گردید. در مورد برنامه جذب مشتریان از طریق فایده رسانی به مشتری مواردی را مطرح کردیم.

همچنین در آخرین گفتار به بیان ضرورت ورود به بازاریابی رابطه ای پرداختیم و اهمیت آن را بیان کردیم.


سایر مطالب مرتبط

تعریف بازاریابی رابطه ای و مفاهیم آن

برنامه جذب مشتری از طریق فایده رسانی به مشتریان

بازاریابی اجتماعی چیست

بازاریابی یکپارچه چیست و چه نقشی در توسعه بازار خواهد داشت.

تعریف رضایت مشتری و وظائف بازاریاب


سودآوری مشتری از طریق کیفیت فراگیر

سودآوری مشتری از طریق کیفیت فراگیر در محصولات یک رویکرد عملی جهت حضور جدی در میان رقبا است.

سودآوی شرکت به سه عامل مهم بستگی دارد :

 • توانایی شرکت در ایجاد فایده بیشتر
 • عملیاتی داخلی کالا با بهره وری بهینه در شرکت
 • ایجاد مزیت رقابتی در محصولات

در این بین باید در خصوص مزیت رقابتی توضیحاتی  ارائه کرد. مزیت رقابتی عبارت است از توانایی و استعداد یک شرکت در انجام دادن کار. به روشی که رقبا قادر به انجام آن نباشند.

یکی از مزیت ها رقابتی برای محصولات که همواره مشتریان انتظار دادرند ارائه محصول و یا خدمات با کیفیت است.

ارائه خدمات یا کیفیت را در این مطلب به آن خواهیم پرداخت.

ابتدا به تعریف مدیریت کیفیت فراگیر بپردازیم

مدیریت کیفیت فراگیر شیوه ای سازمانی برای بهبود دائمی کیفیت می باشد. این کیفیت حاصل بهبود تمام فرآیندهای سازمان در تولید محصول می باشد.  

بین کیفیت کالا و خدمات و سودآوری و رضایت مشتری ارتباط نزدیکی وجود دارد. کیفیت بالاتر به رضامندی بیشتری منجر می شود. بنابراین برنامه بهبود کیفی معمولا سودآوری را افزایش می دهد.

در خصوص کیفیت نیز این تعریف ارائه شده است :

کیفیت عبارت است از ویژگیها و مشخصات فراگیر یک کالا یا خدمت . ویژگی هایی که بر توانایی و استعداد آن کالا یا خدمت در برآورده ساختن نیازهای ضمنی یا اظهار شده تاثیر می گذارد.

پس هرگاه یک محصول و یا خدمت توانست انتطارات مشتری را برآورد کند، فروشنده کیفیت مورد نظر را ارائه کرده است.

تعقیب یک استراتژی بازاریابی با کیفیت فراگیر 

 • کیفیت باید مورد تصدیق و باور مشتریان قرار گیرد
 • کیفیت باید در همه فرآینده و وظائف شرکت جلوه گر باشد نه فقط در محصول.
 • کیفیت تعهد و همراهی همه کارکنان را می طلبد.
 • کیفیت به شرکای با کیفیت نیاز دارد
 • همیشه برای اصلاح و بهبود کیفیت فرصت هست
 • انجام اصلاحات در کیفیت گاه نیاز به برنامه کمی دارد.
 • کیفیت برتر هزینه اضافی در بر ندارد.
 • کیفیت لازم است امام ممکن است کافی نباشد.
 • تلاش برای بهبود کیفیت باعث نجات کالای بی کیفیت نمی شود.

مدیران بازاریابی در یک شرکت کیفیت گرا همواره دو وظیفه را به عهده دارند

بازاریابی باید در همه طراحی خط مشی ها و سیاست هایی که برای موفقیت شرکت طراح شده است مشارکت نمایند.

ارائه بازاریابی با کیفیت همراه با تولید با کیفیت از دیگر وظائف مهم بازاریابی می باشد.

در ادامه این سلسله مباحث به روش های تدوین برنامه ریزی بازاریابی در بخش های محتلف خواهیم پرداخت


سایر مطالب مرتبط

برنامه ریزی استراتژیک بازار گرا راهی برای غلبه بر بازارها


 

تنظیم کننده :

مهدی گمرکی

کارشناس ارشد تجارت الکترونیک و مشاور بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ


اطلاع از اخبار فناوری اطلاعات


 

Summary
بازاریابی از طریق کیفیت فراگیر
Article Name
بازاریابی از طریق کیفیت فراگیر
Description
یکی از اصول مهم بازاریابی ارائه خدمات با کیفیت و جذب مشتری از طریق آن می باشد. بازاریابی از طریق کیفیت فراگیر یک راه اصولی برای بازاریابی می باشد که در این مورد مواردی را مطرح خواهیم کرد.
Author
Publisher Name
گروه مشاوران کسب و کار یاراکسب
Publisher Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *