برنامه ریزی استراتژیک بازار گرا راهی برای غلبه بر بازارها

برنامه ریزی استراتژیک بازار گرا

برنامه ریزی استراتژیک بازار گرا راهی برای غلبه بر بازارها

برنامه ریزی استراتژیک بازار گرا مهمترین اقدام برای حضور موثر در بازارهای رقابتی است. در ادامه سلسله گفتارهای مدیریت بازاریابی به این روش های تدوین برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی خواهیم پرداخت.

در سلسله مباحث گذشته مطالبی در خصوص چگونگی رقابت در یک بازار جهانی عنوان شد. گفته شد شرکت ها از طریق افزایش کیفیت ، ایجاد رضایت مندی در مشتریان و در نهایت حفظ و ماندگاری مشتریان رقابت می کنند. مسیر این رقابت نیز  ارائه خدمات با کیفیت و ایجاد ارزش افزوده برای مشتری عنوان شد.

روش هایی از جلب مشتری نیز بیان گردید که می توانید آن ها را در متون قبلی دنبال کنید.

فیلیپ کاتلر در کتاب مدیریت بازاریابی این چنین برنامه ریزی استراتژیک بازارگرا را تعریف می کند.

برنامه ریزی استراتژیک بازارگرا عبارت است از فرآیند مدیریتی ایجاد و حفظ یک تناسب ماندنی و پایدار.  میان اهداف ، توانایی ها و منابع سازمان از یک طرف و فرصت های قابل تعریف از طرف دیگر.

هدف برنامه ریزی استراتژیک شکل دادن و تغییر شکل فعالیت ها و محصولات شرکت است. به نحوی که امکان دستیابی به سود و رشد هدف محقق گردد.


مطالبی که در گذشته عنوان شد

بازاریابی از طریق کیفیت فراگیر

تعریف بازاریابی رابطه ای و مفاهیم آن

برنامه جذب مشتری از طریق فایده رسانی به مشتریان

بازاریابی اجتماعی چیست

بازاریابی یکپارچه چیست و چه نقشی در توسعه بازار خواهد داشت


برنامه ریزی استراتژیک مستلزم اقداماتی در زمینه های سه گانه زیر است :

 • اداره ومدیریت فعالیت های یک شرکت به عنوان یک ترکیب سرمایه گذاری
 • برآور دقیق هر فعالیت با توجه به نرخ رشد بازار و جایگاه شرکت در آن بازار
 • برنامه ریزی استراتژیک شرکت

باید گفت بازاریابی در طرح ریزی برنامه استراتژیک شرکت نقش مهمی دارد. مدیریت بازارایبی در تودین این برنامه عهده دار موارد زیراست :

 • تعیین رسالت حرفه ای ، تجزیه و تحلیل موقعیت های محیطی ، رقابتی و اقتصادی ، تعیین اهداف ، مقاصد و خط مشی ها.
 • تعیین طرح های مربوط به کالا ، بازارها ، سیاست های توزیع و کیفیت با هدف اجرای خط مشی های اقتصادی شرکت.
 • مشارکت مدیریت بازاریابی تا تهیه برنامه ها و طرح های عملیاتی که کاملا با طرح استراتژیک ارتباط دارد.

 

برای درک مدیریت استراتژیک به این نکته توجه کنید.

شرکت های بزرگ از 4 سطح تشکیل شده اند

 • شرکت
 • قسمت
 • واحد اقتصادی
 • کالا

ادارت مرکزی سطح بالا به برنامه ریزی کلان و تخصیص منابع به قسمت ها می پردازند. هر قسمت نیز برای خود یک برنامه ریزی جهت تخصیص منابع به واحد های اقتصادی را دارد. واحد اقتصادی نیز برای سود آوری خود به تهیه برنامه می پردازد و در سطح کالا نیز برنامه هایی برای رسیدن به اهداف در بازار وجود دارد.

برنامه ریزی بازایابی در 2 سطح دنبال می شود

 • برنامه ریزی استراتژیک : تجزیه تحلیل وضعیت فعلی و فرصت های کنونی بازار ، اهداف و خط مشی عالیه بازاریای را تهیه می کند.
 • برنامه بازاریابی تاکتیکی : تاکتیک های خاص بازاریابی همچون تبلیغات ، فروش کالا ، قیمت گذاری و کانال های توزیع کالا و خدمات همراه و … را شرح می دهد.

در سازمان های جدید بازاریابی به تنهایی به تهیه برنامه بازاریابی نمی پردازد. این برنامه از تحلیل کلان داده ها با مشارکت چندین تیم تدوین می شود. در نهایت نیز برنامه توسط کلیه واحد ها عملیاتی می شود.در ادامه نتایج اجرا به دقت بررسی می شود و اقدامات اصلاحی اجرا می شود. در ادامه این سلسله مباحث در آینده به انواع برنامه ریزی در سطوح مختلف خواهیم پرداخت.


مطالعه مطلب بعدی

حفظ و افزایش سهم بازار در شرکت های اقتصادی بزرگ  چگونه محقق می شود


مهدی گمرکی

کارشناس ارشد تجارت الکترونیک و مشاور بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ

مشاوره کسب و کار در اصفهان


اخبار ارتباطات و فناوری اطلاعات


 

Summary
برنامه ریزی استراتژیک بازار گرا راهی برای غلبه بر بازارها
Article Name
برنامه ریزی استراتژیک بازار گرا راهی برای غلبه بر بازارها
Description
برنامه ریزی استراتژیک بازار گرا مهمترین اقدام برای حضور موثر در بازارهای رقابتی است. در ادامه سلسله گفتارهای مدیریت بازاریابی به این روش های تدوین برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی خواهیم پرداخت.
Author
Publisher Name
گروه مشاوران کسب و کار یاراکسب
Publisher Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *