برنامه ریزی واحد های کسب وکار استراتژیک

برنامه ریزی واحد های کسب وکار استراتژیک

نقش واحدهای کسب و کار استراتژیک در شرکت و روش برنامه ریزی برای آن

در ادامه مباحث برنامه ریزی به نقش واحدهای کسب و کار استراتژیک و روش برنامه ریزی واحد های کسب وکار  در شرکت خواهیم پرداخت.

برنامه ریزی واحد های کسب وکار استراتژیک  – واحد های کسب و کار استراتژیک نقش مهمی در حیات شرکت های بزرگ دارد. شرکت های بزرگ فعالیت های خود را بر اساس بازار و نیازهای مشتری طبقه بندی می کنند. این فعالیت ها در واحد های کوپکتری ولی دارای اختیارات به فعالیت می پردازند. در ادامه سلسل مطالب مدیریت بازاریابی به نقش واحد های کسب و کار استراتژیک و روش های برنامه ریزی برای آن خواهیم پرداخت.

آنچه در گذشته بیان شد

در مبحث قبلی به روش تعیین رسالت ها و خط مشی شرکت پرداختیم. در خصوص اهمیت تدوین خط مشی مطالبی گفته شد و بیان گردید که خط مشی می تواند به عنوان یک روح یکپارپه در کالبد شرکت دمیده شود. خط مشی و تدوین استراتژی های می تواند شرکت را به یک کل واحد تبدیل کند. در چنین شرکت هایی همه با هم در راه یک هدف تلاش می کنند. البته فرهنگ سازمانی نیز در ایجاد این یکپارچگی نقش مهمی خواهد داشت.


مطالبی که در گذشته ارائه شد

تعریف بازاریابی رابطه ای و مفاهیم آن

بازاریابی از طریق کیفیت فراگیر

برنامه ریزی استراتژیک بازار گرا راهی برای غلبه بر بازارها

حفظ و افزایش سهم بازار در شرکت های اقتصادی بزرگ  چگونه محقق می شود

ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک چیست


چه لزومی به واحدهای کسب و کار استراتژیک در شرکت ها وجود دارد ؟

اصولا شرکت های بزرگ دارای فعالیت های و تولیدات محتلفی هستند. برخی شرکت ها فعالیت های خود را بر اساس کالای تولید شده طبقه بندی می کنند و برخی براساس تامین نیاز مشتری.

اما در کسب و کار نوین این فعالیت ها بر اساس نیاز مشتری طبقه بندی می شوند. زیرا ممکن است کالای تولید شده در طول زمان نیاز مشتریان را تامین نکند. در چنین شرابطی استراتژی تولید براساس نیاز مشتریان تغییر می کند.

به عنوان مثال فرض بگیرید یک شرکت در زیمنه تولید کالسکه برای حمل نقل فعالیت می کند. حال اگر استراتژی واحد کسب و کار براساس تولید محصول باشد بعد از ورود اتومبیل هم محصول قبلی تولید می شود. اگر استراتژی بر مبنای تامین نیاز مشتری در حمل و نقل تعریف شده باشد به صورت خودکار واحد خط تولید را تغییر می دهد.

گروه های فعالیت اقتصادی در یک واحد کسب وکار استراتژیک

یک فعالیت اقتصادی در 3 گروه مشتری ، نیازهای مشتری و تکنولوژی طبقه بندی می شود.

به عنوان مثال یک شرکت پستی را در نشر بگیرید . این شرکت خدمات ارسال بسته را برای کسب و کارهای اینترنتی ارائه می کند.

پس مشتری این شرکت فروشگاه های اینترنتی ، نیاز مشتری خدمات ارسال بسته های پستی و تکنولوژی هم خدمات لجستیک و زیرساخت پستی می باشد.

در هر صورت باید عنوان کرد هر واحد اقتصادی در شرکت ها با توجه به 3 گروه ذکر شده خط مشی متفاوتی خواهند داشت.

واحد های اقتصادی بر اساس سودآوری خود منابع را جذب می کنند. اصولا مدیران به فعالیت ها و سودآوری این واحدها توجه جدی دارند. برخی از این واحدها تامین کننده سود فعلی شرکت هستند وبرخی آینده شرکت را تضمین می کنند.

یک راه کار برای ارزیابی واحدهای کسب و کار در شرکت مدل گروه مشاوره بوستون می باشد.

ماتریس رشد-سهم مشاوره ای بوستون روشی برای برنامه ریزی واحد های کسب وکار

یک ماتریس با دو محور نر خ رشد بازار وسهم نسبی بازار می باشد.

از طریق حد میان این ماتریس به 4 گروه تقسیم می  شود . هر فعالیت اقتصادی با توجه به دو محور ذکر شده در یکی از این گروه ها قرار می دهد.

علامت سوال : واحدهای این بخش دارای رشد بالا ولی سهم نسبی پایین می باشند. اصولا یک فعالیت اقتصادی از این نقطه شروع می شود و در صدد جذب بیشتری از سهم بازار در طول برنامه ریزی خواهد بود.

ستارگان : ستارگان پیشتازان بازار هستند. آن ها هم سهم خوبی از بازار داند و هم رشد قابل توجهی خواهند داشت. لزوما ستارگان جریان نقدی مثبتی ندارند. آنها برای حفظ سهم خود در بازار نیاز به جذب سرمایه بیشتری دارند. شرکت بودن ستاره ، وضعتش در آینده نگران کننده خواهد بود.

گاو های شیرده : گاوهای شیرده سهم خوبی از بازار را دارند اما نرخ رشد قابل ملاحظه ای ندارند. گاوهای شیرده مهمترین منبع تامین نقدینگی شرکت های می باشند. چرا که نرخ رشد قابل توجهی ندارد. در سوی دیگر به دلیل پیشتازی در یازار و تصاحب سهم قابل ملاحظه ای از بازار هزینه های سرویس به شدت کاهش یافته است.پ

سگ ها : سگ ها واحدهایی هستند که رشد کمی در بازار دارند و از سهم قابل ملاحظه ای برخوردار نیستند. به طور کلی سگ ها ایجاد کننده ضرر و زیان در شرکت می باشند.

نگه داشتن سگ ها دلایل موجهی می طلبد. دلایلی همچون امید به نرخ رشد در آینده و یا پیشتاز شدن در بازار)

ماتریس رشد-سهم مشاوره ای بوستون
ماتریس رشد-سهم مشاوره ای بوستون

آنچه در ادامه بیان خواهد شد.

در ادامه به چگونگی ترسیم خط مشی شرکت بر اساس وضعیت هر واحد استراتژیک در ماتریس بوستون خواهیم پرداخت.


ادامه این مطلب را از طریق لینک زیر بخوانید

خط مشی واحد های کسب و کار


نویسنده مهدی گمرکی

کارشناس ارشد تجارت الکترونیک

مشاور بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ


اخبار ارتباطات و فناوری اطلاعات


 

 

Summary
نقش واحدهای کسب و کار استراتژیک در شرکت و روش برنامه ریزی برای آن
Article Name
نقش واحدهای کسب و کار استراتژیک در شرکت و روش برنامه ریزی برای آن
Description
برنامه ریزی واحد های کسب وکار استراتژیک  - واحد های کسب و کار استراتژیک نقش مهمی در حیات شرکت های بزرگ دارد. شرکت های بزرگ فعالیت های خود را بر اساس بازار و نیازهای مشتری طبقه بندی می کنند. این فعالیت ها در واحد های کوپکتری ولی دارای اختیارات به فعالیت می پردازند. در ادامه سلسل مطالب مدیریت بازاریابی به نقش واحد های کسب و کار استراتژیک و روش های برنامه ریزی برای آن خواهیم پرداخت.
Author
Publisher Name
گروه مشاوران کسب و کار یاراکسب
Publisher Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *