خط مشی واحد های کسب و کار

خط مشی واحد های کسب و کار

خط مشی واحد های کسب و کار استراتژیک چگونه تعریف می شود

بعد از شناسایی جایگاه واحد های کسب و کار استراتژیک در ماتریس رشد ، با چه روشی به تعریف خط مشی این واحد ها بپردازیم؟

واحد های کسب و کار استراتژیک بعد از شناسایی وضعیتشان نیاز به تدوین خط مشی برای آینده خواهند داشت. در این مطلب به شرح کامل این مساله می پردازیم.

آنچه در گذشته عنوان شد

در مطلب قبل توضیحات جامعی در خصوص واحد های کسب و کار استراتژیک ارائه شد. به دلایل وجودی این واحد های پرداختیم. در خصوص مدل های اختصاص منابع و برنامه ریزی برای آن مطالب بیان گردید.

به تفصیل به شرح مدل گروه مشاوره بوستون پرداختیم . ماتریس رشد توضیح داده شد و در خصوص هر یکی از مناطق 4 گانه این ماتریس مطالب بیان گردید.

در ادامه این سلسله مطالب به بیان چگونگی تعریف خط مشی بر اساس ماتریس رشد برای هر یک از واحد های کسب و کار می پردازیم.


لینک مطالب گذشته

بازاریابی از طریق کیفیت فراگیر

برنامه ریزی استراتژیک بازار گرا راهی برای غلبه بر بازارها

حفظ و افزایش سهم بازار در شرکت های اقتصادی بزرگ  چگونه محقق می شود

ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک چیست

برنامه ریزی واحد های کسب وکار استراتژیک


4 خط مشی در رابطه با ماتریس رشد

خط مشی ساخت : در این خط مشی هدف افزایش سهم بازار واحد های کسب و کار استراتژیک می باشد. در این موارد اگر لازم باشد از درآمدهای کوتاه مدت این واحدها صرف نظر می شود

هدف از این خط مشی تبدیل علامت سوال ها در ماتریس رشد به ستارگان آینده شرکت می باشد. پس هدف گذاری افزایش سهم بازار برای تبدیل شدن به ستاره خواهد بود.

خط مشی داشت یا نگهداری : این خط مشی برای گاوهای شیرده طراحی می شود. شرکت نهایت سعی خود را خواهد کرد تا بازار خود را در این واحد حفظ کند. حفظ گاو های شیرده باعث حفظ جریان ورود نقدینگی در شرکت خواهد شد.

خط مشی درو کردن : این خط مشی یک اقدام قابل توجه با هدف کاهش دائمی هزینه ها در شرکت می باشد. درو  با قطع هزینه های تحقیق و توسعه ، عدم جایگزینی ماشین آلات ، کاهش نیروی انسانی و کاهش هزینه های تبلیغاتی عملیاتی  می گردد.

این خط مشی برای گاوهای شیرده که با چشم انداز منفی رشد مواجه هستند و یا علامت سوال و سگ ها کاربرد دارد.

در هر صروت به خاطر حساسیت موضوع این استراتژی با ید با ظرفت خاص بدون نگران گردن کارکنان انجام شود.

خط مشی رها کردن : یک هدف آخری برای حذف برخی واحدهای کم بازده مثل سگ ها و علامت سوال می باشد. با حذف و فروش این واحد ها منابع حاصله را می توان در سایر واحدها هزینه کرد.

اصولا واحدهایی رها می شوند که برای توسعه شرکت همانند ترمز عمل می کنند.

چند اشتباه مهلک

تخصیص منابع ضعیف به گاوهای شیرده که باعث ضعیف شدن این واحد ها می شود.

تخصیص وجوه زیاد سرمایه گذاری برای سگ ها که باعث شکست سرمایه گذاری می شود.

حفظ تعداد بیش از حد علامت سوال ها عدم سرمایه گذاری در آن که باعث عدم رشد آن ها خواهد شد.

و حرف آخر

استفاده از هر یک از این خط مشی ها نیاز به مطالعه دقیق و ارزیابی های مفصل دارد. اصولا شرکت ها در این خصوص باید تصمیمات عاقلانه ای بگیرند.

همچنین ماتریس رشد بوستون یک ماتریس زنده و تکرار شونده می باشد. واحد های کسب و کار استراتژیک در ارزیابی ها به صورت مستمر با تغییر جایگاه مواجه می شوند.

از جایگاه علامت سوال به ستاره از گاو های شیر ده به سگ ها چرخه ای تکرار شونده برای این واحدها می باشد.

و باید گفت بدترین اشتباه انتظار یکسان در نرخ رشد و بازدهی از همه واحدها می باشد.

در ادامه این سلسله مطالب به بررسی مدل های دیگر تعریف خط مشی برای واحدههای کسب و کار استراتژیک خواهیم پرداخت.


مطلب بعدی را از لینک زیر بخوانید

مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک چیست و چه کاربردی دارد


نویسنده مهدی گمرکی

کارشناس ارشد تجارت الکترونیک

مشاور بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ

 

Summary
خط مشی واحد های کسب و کار استراتژیک چگونه تعریف می شود
Article Name
خط مشی واحد های کسب و کار استراتژیک چگونه تعریف می شود
Description
واحد های کسب و کار استراتژیک بعد از شناسایی وضعیتشان نیاز به تدوین خط مشی برای آینده خواهند داشت. در این مطلب به شرح کامل این مساله می پردازیم.
Author
Publisher Name
گروه مشاوران کسب و کار یاراکسب
Publisher Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *