مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک چیست و چه کاربردی دارد

مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک

مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک چیست و چه کاربردی دارد

یک راه برای برنامه ریزی واحد های کسب و کار استراتژیک مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک می باشد. در این مطلب توضیحاتی در خصوص این مدل ارائه می شود.

ماتریس رشد با چالش های جدی برای برنامه ریزی مواجه است. این چالش ها به دلیل نگاه دو بعدی به رشد بازار و سهم آن نمی تواند یک مدل کامل باشد. در این مطلب نگاهی به مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک خواهیم داشت.

آنچه در گذشته عنوان شد

در مطلب قبل به استراتژی های متناسب با ماتریس رشد بوستون پرداختیم. توضیحات مفصلی در خصوص هر یک از جایگاه های این ماتریس و روش برنامه ریزی برای هریک ارائه کریدم.

همچنین در خصوص واحد های کسب و کار استراتژیک توضیحاتی ارائه شد. به دلایل وجودی این واحد های پرداختیم. در خصوص مدل های اختصاص منابع و برنامه ریزی برای آن مطالب بیان گردید.

در ادامه این سلسله مطالب به بیان چگونگی تعریف خط مشی بر اساس ماتریس رشد برای هر یک از واحد های کسب و کار می پردازیم.

لینک مطالبی که در گذشته بیان شد

برنامه ریزی استراتژیک بازار گرا راهی برای غلبه بر بازارها

حفظ و افزایش سهم بازار در شرکت های اقتصادی بزرگ  چگونه محقق می شود

ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک چیست

برنامه ریزی واحد های کسب وکار استراتژیک

خط مشی واحد های کسب و کار

مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک چه شاخص هایی دارد

گفته شد مدل بوستون به دلیل نگاه 2 بعدیبه سهم بازار و رشد آن نمی تواند اطلاعات جامعی برای ما فراهم کند. در هر صورت برنامه ریزی استراتژیک نیازمند به شناخت همه ابعاد بازار و تولید دارد.

مدل جنرال الکتریک سعی دارد این نقایص را رفع کند و در نهایت ما را به یک برنامه جامع تری رهنمون سازد.

ماتریس جنرال الکتریک برخلاف ماتریس رشد بوستون یک ماتریس چن عاملی است. گفتیم اندازه دایره ها در ماتریس بوستون نشان دهنده حجم آن واحد کسب و کار است. این دایره ها در ماتریس جنرال الکتریک کمی متفاوت می شود. آنها دارای دو رنگ می باشند. رنگ تیره سهم بازار فعالیت را نشان می دهد و رنگ روشن هم نشانگر اندازه بازار خواهد بود.

دراین مدل هر فعالیت براساس دو معیار اصلی جذابیت بازار و توان مندی واحد سنجیده می شود. این دو معیار و شاخص مهم در بازار است .

یک واحد توانمند در بازاری غیر جذاب موفق نمی شود و از سوی دیگر واحدهای کوچک و ناکارآمد هم در بازاز های جذاب راهی ندارند.

روش کار با ماتریس جنرال الکتریک

ماتریس جنرال الکتریک یا ماتریس مک کنزی از دو بعد شامل میزان جذابیت بازارو میزان رقابت‌پذیری واحد کسب‌وکار برای تحلیل سبد واحدهای تجاری راهبردی استفاده می‌کند. جدول زیر متداولترین شاخص‌های مرتبط برای اندازه‌گیری هر بعد را نشان می‌دهد:

عوامل خارجی که بر جذابیت بازار تأثیر می‌گذارند:

عوامل داخلی که بر توانایی رقابت پذیری یک واحد راهبردی تجاری تأثیر می‌گذارند
 اندازه بازار

نرخ رشد بازار

سودآوری بازار

روندهای قیمت گذاری

شدت رقابت

ریسک کلی بازده صنعت

موانع ورود

امکان متمایز نمودن محصولات و خدمات

تنوع تقاضا

تقسیم بندی بازار

ساختار توزیع

توسعه فناوری

 قدرت دارایی‌ها و شایستگی‌ها

قدرت نسبی برند (بازاریابی)

سهم بازار

رشد سهم بازار

وفاداری مشتری

موقعیت هزینه (ساختار هزینه در مقایسه با رقبا)

حاشیه سود (در مقایسه با رقبا)

قدرت توزیع و ظرفیت تولید

سابقه نوآوری‌های فناورانه یا سایر نوآوری‌ها

کیفیت

دسترسی به منابع مالی و سایر منابع سرمایه گذاری‌ها

قدرت مدیریت

 

در این ماتریس واحدهای کسب و کار استراتژیک به صورت دایره ترسیم می شوند.

مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک
مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک

این دایره ها چه چیزی را نشان می دهد :

اندازه این دایره ها نشان دهنده اندازه بازار است.

بریدگی و قطاع این دایره نمایانگر سهم واحد کسب و کار استراتژیک در این بازار است.

فلش ها نیز نمایانگر جهت حرکت این واحدها SBU در بازار می باشد.

در ادامه این سلسله مطالب به روش تحلیل این ماتریس خواهیم پرداخت.

آموزش تحلیل ماتریس مک کینزی یا همان ماتریس جنرال الکتریک

نویسنده مهدی گمرکی

کارشناس ارشد و مشاور تجارت الکترونیک

مشاور بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ

سایر مطالب این نویسنده مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات 

Summary
مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک چیست و چه کاربردی دارد
Article Name
مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک چیست و چه کاربردی دارد
Description
ماتریس رشد با چالش های جدی برای برنامه ریزی مواجه است. این چالش ها به دلیل نگاه دو بعدی به رشد بازار و سهم آن نمی تواند یک مدل کامل باشد. در این مطلب نگاهی به مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک خواهیم داشت.
Author
Publisher Name
گروه مشاوران کسب و کار یاراکسب
Publisher Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *