خلق محصول جدید با هدف توسعه بازار و راه های رسیدن به آن

خلق محصول جدید

برنامه ریزی برای خلق محصول جدید با هدف توسعه بازار

بعد از آنکه برای پروژه های جاری شرکت برنامه هایی تدوین گردید، مدیران شرکت به فکر خلق محصول جدید می افتند. چراکه با توجه به مطالب گذشته در نهایت مجبور به خروج برخی از محصولات خواهیم بود. بنابراین با نوآوری در خلق محصولات جدید می توان به توسعه بازار شرکت کمک کرد.

خلق محصول جدید مهمترین عامل استمرار حیات مالی شرکت خواهد بود. اگر مدیران در پی توسعه محصول و یا خلق محصول جدید نباشند قطعا با گذشت زمان بازارهای خود را از دست خواهندو داد. ما در این نوشتار به شرح برنامه ریزی برای خلق محصول جدید خواهیم پرداخت.

آنچه در گذشته عنوان شد

در مطالب گذشته به توضیح روش برنامه ریزی برای واحد های کسب و کار استراتژیک پرداختیم. ماتریس های بوستون و مکینزی را شرح دادیم و در نهایت روش تحلیل آن گردید.

7 گام مهم در جریان تحلیل ماتریس مکینزی تشریح گردید و در باب هریک از گام ها به تفصیل مالبی عرضه گردید.


لینک مطالبی که در گذشته بیان شد

ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک چیست

برنامه ریزی واحد های کسب وکار استراتژیک

خط مشی واحد های کسب و کار

مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک چیست و چه کاربردی دارد

آموزش تحلیل ماتریس مک کینزی یا همان ماتریس جنرال الکتریک


خلق محصول جدید یک ضرورت انکار ناپذیر

حضور در بازارهای رقابتی امروز نیازمند به یک روش ناب برای توسعه بازار می باشد. روش های نابی که می تواند به خلق محصولات جدید منجر شود.

در هر صورت آنچه از تحلیل ماتریس های بوستون و مکینزی آموختیم حذف برخی از پروژها به دللایل از دست دادن قدرت رقابتی و یا بازار بود. پس مدیران موفق همیشه تلاش می کنند جایگزین های مناسبی برای محصولات این چنینی در زمان مناسب داشته باشند.

در خصوص برنامه ریزی برای خلق محصول جدید 3 راه حل وجود دارد. اول راه حل رشد متمرکز، دوم رشد ائتلافی وسومین راه حل متنوع سازی می باشد که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.

رشد متمرکز

یک مدیر موفق قبل از خلق محصول جدید به دنبال بهبود عملکرد محصولات عرضه شده در بازار خواهد بود. چراکه با هزینه کمتری می تواند سهم یار را حفظ کند و یا افزایش دهد.

آنسوف به منظور کشف فرصت های جدید در جهت رشد متمرکز محصول روش مفیدی را معرفی کرد. او 4 خط مشی را برای رشد متمرکز ارئه کرد که به هریک از آنها به شرح زیر خواهیم پرداخت.

خط مشی نفوذ در بازار

شما برای اجرای این خط مشی 3 راه کار متفاوت دارید. اول تشویق مشتریان به خرید بیشتر. دوم جذب مشتریان رقبا و سومین راه کار جذب مشتریان جدید خواهد بود. این راه کارها هر یک می تواند در زمان های خود موثر واقع شود و آغاز کمپ های بازاریابی باشد.

خط مشی توسعه بازار

خط مشی توسعه بازار می تواند با توسعه کانال های توزیع در مناطق مختلف عملیاتی گردد. در عین حال ایجاد کمپ های بازاریابی با هدف تحریک مشتریان جدید نیز راه کار خوبی خواهد بود. در هر حال جهت اجرای این خط مشی توسعه کانال های توزیع حتی به صورت فرامنطقه ای ضروری به نظر می رسد.

خط مشی بسط محصول

در کنار 2 خط مشی بالا شرکت باید به توسعه محصول و ایجاد ارزش های جدید در محصولات خود فکر کند. در هر صورت نیازهای مردم در حال تغییر می باشد و شرکت نمی تواند بر تولید یک محصول در بلند مدت پافشاری کند.

رشد متمرکز
رشد متمرکز

رشد ائتلافی

یک راه کار مناسب برای توسعه رشد بازار استفاده از این راه برد می باشد. شرکت ها می توانند برای رشد بازار خود با تامین کنندگان خود ائتلاف کنند و بازارهای جدی را خلق کنند.

رشد از طریق متنوع سازی

وقتی پای فرصت های خوب در میان است و شرکت بتواند از آن ناحیه به سودآوری برسد قطعا رشد از طریق متنوع سازی می تواند راه کاری مناسب برای خلق محصول جدید باشد.

شرکت ها می توانند در پی محصولات جدیدی باشند ولی با خطوط محصولات فعلی همخوانی تکنولوژیک دارد. این خط مشی متنوع سازی متحد المرکز نام دارد.

در خط مشی دوم شرکت به دنبال ایجاد کالای جید برای مشتریان فعلی می باشد. اگرپه ممکن است با خط تولید فعلی همخوانی نداشته باشد و نیاز مند به تکنولوژی جدید باشند. این خط مشی متنوع سازی افقی می باشد.

در خط مشی سوم ممکن است شرکت به دنبال ایجاد محصولات جدید باشد که هیچ همخوانی با تکنولوژی ها و بازارهای فعلی نداشته باشد. این خط مشی نیز متنوع سازی چند جانبه نام دارد.

محدود کردن فعالیت های قدیمی در زمان خلق محصول جدید

در پایان این بخش متذکر می شود شرکت ها برای توسعه خود نیازمند به محدود ساختن و یا متوقف کردن فعالیت های قدیمی هستند.در هر صورت منابع شرکت محدود می باشد و مدیران تلاش دارند این منابع را به بهترین صورت هزینه و سرمایه گذاری کنند. در ادامه این سلسته مطالب به فرآیند برنامه ریزی استراتژیک خواهیم پرداخت.

رسم ماتریس SWOT آغاز یک برنامه استراتژیک

نویسنده مهدی گمرکی

کارشناس ارشد و مشاور تجارت الکترونیک

مشاور بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ

سایر مطالب این نویسنده مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات 

Summary
خلق محصول جدید با هدف توسعه بازار و راه های رسیدن به آن
Article Name
خلق محصول جدید با هدف توسعه بازار و راه های رسیدن به آن
Description
خلق محصول جدید مهمترین عامل استمرار حیات مالی شرکت خواهد بود. اگر مدیران در پی توسعه محصول و یا خلق محصول جدید نباشند قطعا با گذشت زمان بازارهای خود را از دست خواهندو داد. ما در این نوشتار به شرح برنامه ریزی برای خلق محصول جدید خواهیم پرداخت.
Author
Publisher Name
گروه مشاوران کسب و کار یاراکسب
Publisher Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *