سیستم اطلاعات بازاریابی چیست

سیستم اطلاعات بازاریابی چیست

سیستم اطلاعات بازاریابی چیست و استفاده از آن چه ضرورتی دارد؟

سیستم اطلاعات بازاریابی یا MIS یکی از ضرورتی ترین ابزارهای کمکی به مدیران بازاریابی است. این سیستم به مدیران برای طراحی و جمع آوری ،تجزیه وتحلیل و ارائه سیستماتیک داده ها و نتیجه های مربوط می کمک می کند.

در بخش 19  از سلسله آموزش های مدیریت بازاریابی توضیحاتی در خصوص این سیستم ارائه خواهد شد.

آنچه در گذشته عنوان شد

بعد از آنکه برنامه های استراتژیک و چشم انداز سازمان را مشخص و تدوین کردید نوبت به اجرا می رسد. شما برای اجرا نیاز به برنامه ای تفصیلی در بخش های مختلف دارید. همچنین برنامه های تفصیلی نیز قبل از اجرا به تامین مالی و همچنین احتمالا جذب پرسنل جدید و یا آموزش هایی نیاز دارند. تمام این موارد در برنامه ای تفصیلی با جزئیات بیان می شود.

به گمان برخی از مدیران تدوین خط مشی یک گام اساسی و شاید پایانی برای موفقیت است. اما موسسه مکینزی معتقد به هفت پارامتر اصلی برای موفقیت می باشد. سه عنصر خط مشی ، ساختار و سیستم ها به عنوان عناصر سخت افزاری شناسای می شود. همچنین چهار مورد سبک و روش ، کارکنان ، مهارت ها و ارزش های مشترک به عنوان نرم افزار عنوان می گردد.

لینک مطالبی که در گذشته بیان شد

فرآیند بازاریابی و برنامه ریزی برای آن

خط مشی و اهداف کسب و کار یک گام راهبردی

خط مشی واحد های کسب و کار

مدل برنامه ریزی جنرال الکتریک چیست و چه کاربردی دارد

آموزش تحلیل ماتریس مک کینزی یا همان ماتریس جنرال الکتریک

 

ضرورت استفاده از سیستم اطلاعات بازاریابی

در عصر جدید شرکت ها و ارئه دهندگان سرویس با یک انفجار اطلاعاتی بزرگ مواجه شدند. هر شرکتی در رقابت با رقبای خود در گام اول به دنبال دریافت اطلاعات بازار و تجزیه و تجلیل آنها بود.

در ضرورت استفاده از سیستم اطلاعات بازاریابی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • عبور از بازاریابی محلی و حرکت به سمت بازارهای ملی و جهانی
  • عبور از نیازهای مشتریان و طراحی محصول براساس خواسته های آنها
  • عبور از رقبت بر سر قیمت به یک رقابت غیر قیمتی

این سه عنصر مهم همه مدیران بازاریابی را به استفاده از MIS ترغیب می کند. شرکت های بزرگ با استفاده از این اطلاعات می توانند تصمیمات درستی برای تولیدات آینده خود اتخاذ نمایند. آنها با مد نظر قرار دادن خواسته های مشتریان یک رقابت غیر قیمتی را در بازار حاکم می کنند. شرکت ها به واسطه ایجاد ارزش های جدید در محصول و سرویس می توانند رهبران قیمت شوند.

سیستم اطلاعات بازاریابی چیست ؟

یک سیستم اطلاعات بازاریابی متشکل از افراد تجهیزات ، سامانه ها و روش های جمع آوری دسته بندی ، تجزیه و تحلیل ، ارزیابی و ارائه نتایج صحیح به مدیران در خصوص بازاریابی می باشد.

منابع اطلاعاتی MIS چیست

یکی  از مهمترین سوالات مدیران بازاریابی منابع اطلاعاتی سیستم MIS است . یکی سیستم اطلاعات بازاریابی منابع مختلفی را برای تجمیع اطلاعات خواهد داشت، که می توان به شرح زیر نوشت.

  • پایگاه های داده به دست آمده : این اطلاعات می تواند از سایت دوایر دولتی به این بانک اطلاعاتی گروه ها ، اصناف ، شرکت ها و تجار به دست آید.
  • اطلاعات داخلی شرکت : می توان بیان داشت که کارمندان شرکت ها به خصوص کارکنان بخش فروش یکی از مهمترین عناصر جمع آوری اطلاعات و منابع اطلاعاتی برای بازاریابی هستند. در کنار این ظرفیت خوب سایر منابع اطلاعاتی موجود درسازمان از جمله اطلاعات کسب شده از فعالیت های فروش و بازاریابی می توانند منابع مناسب دیگری برای این سیستم باشند.

در هرصورت باید دقت کرد که مدیران موفق کارکنان خود را بروی منایع اطلاعاتی حساس می کنند. یک شرکت موفق در حوزه بازاریابی قطعا به همه کارکنان خود وظیفه جمع آوری و حفظ اطلاعات بازار را اعطا می کند.

  • هوش بازاریابی : جمع آوری اطلاعات از طریق وب سایت های رقبا ، نشریات تجاری ، شرکت در نمایشگاه ها ارتباط با مشتریان و دریافت اطلاعات از سوی کانال های توزیع از مهترین منابعی است که می توان در این بخش دریافت گرد.
  • تحقیقات بازاریابی : تیم های بازاریابی در فرآیند تحقیقات بازار با اطلاعات نایاب و موثری در حوزه کسب و کار روبرو می شوند. این اطلاعات به واسطه منحصر به فرد بودن دارای ارزش بسیار زیادی در بازاریابی و تصمیم گیری برای آینده خواهد داشت. بنابراین جمع بندی و تجمیع این اطلاعات می تواند کمک بسیار زیادی به تصمیمات و برنامه های بازاریابی شرکت نماید.

آنچه در ادامه خواهید خواند :

در ادامه در خصوص فرآیند تحقیقات بازار مطالبی را عنوان خواهیم کرد.

 

نویسنده مهدی گمرکی

کارشناس ارشد و مشاور تجارت الکترونیک

مشاور بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ

سایر مطالب این نویسنده مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات 

Summary
سیستم اطلاعات بازاریابی چیست و استفاده از آن چه ضرورتی دارد؟
Article Name
سیستم اطلاعات بازاریابی چیست و استفاده از آن چه ضرورتی دارد؟
Description
سیستم اطلاعات بازاریابی یا MIS یکی از ضرورتی ترین ابزارهای کمکی به مدیران بازاریابی است. این سیستم به مدیران برای طراحی و جمع آوری ،تجزیه وتحلیل و ارائه سیستماتیک داده ها و نتیجه های مربوط می کمک می کند.
Author
Publisher Name
گروه مشاوران کسب و کار یاراکسب
Publisher Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *